ยินดีต้อนรับ

พวกเราคือศิลปินที่ใช้คีย์บอร์ดแทนพู่กัน อยู่ในความฝันและโลกเสมือนจริง

Get Started

เกี่ยวกับเรา

เดิมบริษัท "ไอดีพาสโกลบอล" ทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องอ่านบัตรประชาชน,พาสปอร์ตและรับพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับเชื่อมโยงกับระบบงานของลูกค้า ต่อมาส่วนงานพัฒนาซอฟต์แวร์มีการขยายตัวค่อนข้างมาก ดังนั้นเพื่อให้คล้องกับความต้องการของตลาด เราจึงเปลี่ยนธุรกิจมารับบริการพัฒนาซอฟต์แวร์ในปี พ.ศ. 2559

วิสัยทัศน์

โลกธุรกิจยุคใหม่เชื่อมโยงกว้างไกลไร้พรมแดน เต็มไปด้วยข้อมูลและการแข่งขัน ระบบซอฟต์แวร์สมัยใหม่เท่านั้นจะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้

พันธกิจ

เรามุ่งมั่นพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อจะได้นำเทคโนโลยีซอฟต์แวร์สมัยใหม่ ไปสร้างสรรค์ระบบงานที่มีคุณภาพให้กับลูกค้า

ปรัชญาการทำงาน

ความเพียรนี้ควรทำแน่แท้ ทรัพย์สมบัติทั้งหลายของบุรุษหรือสตรี ไม่อาจสำเร็จหรือเกิดได้เพียงแค่ความคิด แต่สำเร็จลงได้ด้วยการลงมือกระทำเท่านั้น

ข้อมูลที่น่าสนใจ

ตลอดเวลามากกว่า 15 ปีในธุรกิจไอทีของเรา สถิติตัวเลขเหล่านี้บอกอะไรได้มากมาย

232

ลูกค้า

121

โครงการ

1,463

ชั่วโมงซัพพอร์ท

20

พนักงาน

บริการของเรา

รับพัฒนาซอฟต์แวร์รูปแบบต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้า โดยทีมโปรแกรมเมอร์ที่มีความเชียวชาญเฉพาะทาง

MEAN Stack

The MEAN stack uses Mongo, Express, Angular(6) and Node for simple and scalable fullstack js applications.

Smartcard

A physical electronic authorization device, It is typically a plastic credit card sized card with an embedded integrated circuit

Cryptography

The practice and study of techniques for secure communication in the presence of third parties called adversaries.

Machine Learning

Systems that ability to automatically learn and improve from experience without being explicitly programmed

Image Processing

A method to perform some operations on an image, in order to get an enhanced image or to extract some useful information from it.

Identification

Methods of automatically identifying objects, collecting data about them, and entering them directly into computer systems

ปรึกษาปัญหา

หากท่านมีความต้องการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ เพื่อทดแทนของเก่าหรือจัดทำขึ้นมาใหม่ แต่ไม่ทราบว่าต้องเริ่มต้นจากจุดไหน หรือควรใช้ภาษาหรือฐานข้อมูลชนิดใดดีจึงจะเหมาะกับธุรกิจ เชิญโทรเข้ามาปรึกษากับทีมงานของเราได้ตลอดเวลา

โครงการ

ตัวอย่างงานโครงการที่เราดำเนินการและประสบผลสำเร็จ ลูกค้าสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  • All
  • Mobile
  • Web
  • Native
  • Cloud

ทีมงาน

ทรัพยากรบุคคลมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ฉะนั้นพนักงานของเราจะได้รับการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง

สานนท์ แก้วอบเชย

Solution Architect

จิรศักดิ์ นพแสง

Senior Developer

ณรงค์ จันทโพธิ์

Senior Developer

ทรงชัย เชื้อเมืองฝาง

Developer

ติดต่อ

สำนักงานของเราตั้งอยู่ที่อาคารไคตัค ชั้น 9 ห้อง K009602 เมืองทองธานี

Kaitak Bldg. Room #K009602
Maungthong Thani

sale@idpassglobal.net

(081) 285 7700
(02) 063 2278

Your message has been sent. Thank you!