Passport Scanner

Thailand Authorized Distributorสำหรับตั้งโต๊ะขนาดครึ่งหน้า
รุ่นคอมโบสแกน

เครื่องมีขนาดเล็กราคาประหยัด รองรับเอกสารขนาดมาตรฐาน ID-1 (85.60 × 53.98mm) สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งบัตรและพาสปอร์ต แต่พาสปอร์ตจะอ่านข้อมูลได้เฉพาะแถบ MRZ เหมาะสำหรับภาคธุรกิจในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า มีซอฟต์แวร์ไดรเวอร์และไลบรารีสำหรับนักพัฒนาใช้ได้ทั้งบนวินโดว์และลีนุกซ์

ดาวโหลดโบรชัวร์

สำหรับตั้งโต๊ะขนาดเต็มหน้า
รุ่นคอมโบสมาร์ท

เครื่องมีประสิทธิภาพสูง รองรับเอกสารขนาดมาตรฐาน ID-3 (125 × 88mm) สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งบัตรและพาสปอร์ต และเลือกติดตั้งคุณสมบัติเสริมได้อีกหลายอย่างอาทิเช่น สมาร์ทการ์ด, RFID และแสงยูวีเป็นต้น เหมาะสำหรับภาครัฐบาล/เอกชนในการตรวจความจริงแท้ของเอกสาร มีซอฟต์แวร์ไดรเวอร์และไลบรารีสำหรับนักพัฒนาใช้ได้ทั้งบนวินโดว์และลีนุกซ์

ดาวโหลดโบรชัวร์

สำหรับตู้คีออสขนาดครึ่งหน้า
รุ่นคีออสสแกน

เครื่องมีตัวถังเป็นโลหะสำหรับยึดกับตู้คีออส รองรับเอกสารขนาดมาตรฐาน ID-1 (85.60×53.98mm) สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งบัตรและพาสปอร์ต แต่พาสปอร์ตจะอ่านข้อมูลได้เฉพาะแถบ MRZ เหมาะสำหรับภาคธุรกิจในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้า มีซอฟต์แวร์ไดรเวอร์และไลบรารีสำหรับนักพัฒนาใช้ได้ทั้งบนวินโดว์และลีนุกซ์

ดาวโหลดโบรชัวร์

สำหรับตู้คีออสขนาดเต็มหน้า
รุ่นคีออสสมาร์ท

เครื่องมีตัวถังเป็นโลหะสำหรับยึดกับตู้คีออส รองรับเอกสารขนาดมาตรฐาน ID-3 (125 × 88mm) สามารถสแกนเอกสารได้ทั้งบัตรและพาสปอร์ต และสามารถติดตั้งคุณสมบัติเสริมได้อีกหลายอย่างอาทิเช่น สมาร์ทการ์ด, RFID และแสงยูวีเป็นต้น เหมาะสำหรับภาครัฐบาล/เอกชนในการตรวจความจริงแท้ของเอกสาร มีซอฟต์แวร์ไดรเวอร์และไลบรารีสำหรับนักพัฒนาใช้ได้ทั้งบนวินโดว์และลีนุกซ์

ดาวโหลดโบรชัวร์